Analityka w chmurze

Można śmiało powiedzieć, że rozwiązania business intelligence w chmurze, nie różnią się zbytnio pod względem funkcjonalności od tych, które tradycyjnie instalowane są w firmie. Co więcej przechowywanie danych w chmurze jest o wiele bardziej elastyczne, a także nie wymaga poniesienia ogromnych kosztów jak np. opłaty za licencję. Nie tylko dane, ale również systemy analityczne z powodzeniem mogą być instalowane właśnie w chmurze. Dzięki temu rozwiązania business intelligecne, stają się jeszcze bardziej funkcjonalne i dostępne.

Business Intelligence w chmurze

Przechowywanie danych w chmurze jest powszechnie stosowaną praktyką. Tytułowa chmura znacznie ułatwiła życie małym i średnim przedsiębiorstwom, umożliwiając im korzystanie z narzędzi business intelligence jak np. narzędzia analityczne. Bez niej, większość małych firm nie mogłaby sobie pozwolić na wdrożenie całego systemu z powodu zbyt wysokich opłat w odniesieniu do licencji, a także niezwykle kosztownych wdrożeń on-permise. Znacznie lepiej więc wygląda możliwość opłacania miesięcznego abonamentu, który funkcjonuje na zasadzie licencji. Inaczej mówiąc, sam wybór danego modelu business intelligence w SaaS, jest o wiele łatwiejszy, w momencie kiedy firma korzysta już z systemu ERP zainstalowanego właśnie w chmurze. Warto wspomnieć, że coraz większa grupa producentów systemów ERP oferuje systemy business intelligence jako jedną z usług w formie oprogramowania.

Mobilny business intelligence- te same funkcje w modelu chmurowym

Mobilność to w obecnych czasach standard, który znacznie zmienił nasze podejście do różnorodnych spraw i dyktuje obecne trendy na świecie.. Odnosi się ona także do business intelligence w modelu chmurowym, tak samo jak  do przechowywania danych w chmurze. Można jasno stwierdzić, że w obecnych czasach narzędzia analityczne modelu business intelligence stanowią głównie prosty interfejs, który umożliwia procesy analityczne. W przypadku rozwiązań mobilnych, dostęp do business intelligence w chmurze i do przechowywanych tam danych, daje możliwość szybkiego przeliczenia wyników, a także- nawet w przypadku użytkowników oprogramowania stacjonarnego- umożliwi szybką wysyłkę analiz do odbiorców. W efekcie, użytkownicy business intelligence mają dostęp do identycznego zakresu raportów i analiz, jak użytkownicy tradycyjnych PC. Równie prosto mogą oni z poziomu swoich smartfonów czy tabletów przeprowadzać analizy i wykorzystywać dane przechowywane w chmurze. Co więcej mogą oni dopasować również sposób, w jaki prezentowane są im zgromadzone informacje i sprawdzać poszczególne raporty. Należy jednak pamiętać, że samo wykorzystanie narzędzi business intelligence w systemie chmurowym, a dodatkowo na urządzeniach mobilnych będzie znacznie różniło się od tego, które możemy posiadać na komputerze stacjonarnym. Po dane przechowywane w chmurze, w modelu mobilnym, sięgniemy raczej wtedy, kiedy nie mamy dostępu do komputera, a musimy niezwłocznie wysłać raport, bądź też porównać wyniki różnorodnych analiz.

Dowiedz się więcej o business intelligence z bloga flowdog.io