Czy warto sprowadzać materiały artystyczne zza granicy?